Africké umění

Podívejte se na africký kontinent

end of carousel

KALIGRAFIE

Stará část oázy Al-Qasr je známá mnoha set let starými překlady nade dveřmi hliněných domů. Jsou
z akáciového dřeva a jsou ozdobené nápisy.

S arabskou kaligrafií se člověk potkává nejenom v Egyptě, ale prakticky ve všech islámských zemích. Jejím základem je umělecké ztvárnění arabského písma, kterému Evropané říkávají hanlivě rozsypaný čaj. Užívá jej také perština a psalo se jím i v Turecku. Přítrž tomu učinil až Kemal Mustafa Atatürk při svých převratných reformách. Tehdy se prakticky ze dne na den přešlo na latinku.

Kaligrafie se často pojí s dekorativním geometrickým uměním, které je pro islámský svět tak typické. Snad každý už slyšel o arabeskách, jichž si člověk nemůže nevšimnout při návštěvách mešit a paláců. Pokrývají často jak stěny, tak stropy staveb. Mezi nápaditými geometrickými ornamenty se pak skví umě provedené nápisy, většinou citáty z Koránu.

Význam islámské kaligrafie je obrovský. Měli bychom si uvědomit, že tvoří mosty mezi jazyky jednotlivých národů a spojuje je s islámským náboženstvím. Dá se říci, že se jedná o nejuznávanější druh umění. Kaligrafové zde byli vždycky velice oceňovaní, mnohem více než v našem kulturním prostoru s latinkou, azbukou nebo s řeckou alfabetou.

pro zvětšení klikněte

Dá se říci, že arabská abeceda je pro výtvarné ztvárnění jako dělaná. Skládá se z dvaceti osmi znaků pro souhlásky. Samohlásky se nepíší, jen výjimečně. Třeba v Koránu. Tam musí být vše jednoznačné, aby náhodou nedošlo k mylnému výkladu. U každé souhlásky závisí, zda stojí na začátku slova, uprostřed nebo na konci. Vždy se píše trochu jinak. To znamená, že arabské písmo je neobyčejně mnohotvárné a kaligrafovi skýtá bezpočet lákavých možností.

Klasické pojetí islámu se staví negativně k zobrazování živých bytostí. To znamená lidí, zvířat a rostlin. Zvlášť v některých dobách nebyly takové kresby vůbec možné. I zde umělcům vydatně pomáhalo arabské písmo. Dokázali dát nápisům podobu různých tvarů a figur. Při tom zůstával obsahový význam zachovaný. Samozřejmě, že přečtení takových kaligrafických obrázků někdy vyžaduje značnou zběhlost.

pro zvětšení klikněte

Moderní doba přinesla i do islámského umění mnoho nového, nicméně kaligrafie je stále jeho zásadní složkou. Zabývají se jí jak profesionálové, tak amatéři. U nás by se řeklo lidoví umělci. S mnoha nápaditými nápisy na úplně obyčejných domech jsem se například velice často potkával v oázách Západního údolí. Další zajímavé nápisy se dají shlédnout na egyptských hřbitovech.

Závěrem ještě podotknu, že kaligramy byly vždy spojené s islámskou mystikou, pro kterou mají zásadní význam.

Text a foto: RNDr. Richard Hons - www.velbloud.org
Svět přírodních národů

 

Africké obrazy - Tingatinga

 

Móda z Afriky - CHIZIKA